Important! Vor fi schimbări pentru PFA, întreprinderi individuale şi familiale. Află noile reguli!

Important! Vor fi schimbări pentru PFA, întreprinderi individuale şi familiale. Află noile reguli!

- in DE ACTUALITATE, ECONOMIE, GENERALE
909
Comentariile sunt închise pentru Important! Vor fi schimbări pentru PFA, întreprinderi individuale şi familiale. Află noile reguli!

PFA, întreprinderi individuale sau familiale trebuie să cunoască modificările legislative. OUG nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale a fost amendata.

Legea nr. 182/2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 828/2016 şi va intra în vigoare în data de 17 ianuarie 2017.

Iată precizările importante legate de

a)Întreprinderi familiale

Reprezentantul întreprinderii familiale are obligaţia să solicite înregistrarea în registrul comerţului şi autorizarea funcţionării înainte de începerea activităţii economice.

În cazul în care acesta nu formulează cererea în termen de 15 zile – majorat astfel faţă de termenul actual de 7 zile – de la încheierea acordului de constituire prevăzut la art. 29 alin. (1), oricare membru al întreprinderii familiale poate cere înregistrarea în registrul comerţului şi autorizarea funcţionării.

În toate cazurile, cererea de înregistrare trebuie făcută în termen de 20 de zile – majorat astfel faţă de termenul actual de 15 zile –  de la încheierea acordului de constituire.

b)Persoane fizice

-A dispărut condiţia vârstei de 18 ani, membrii întreprinderii familiale ce nu au calitatea de reprezentant, trebuie să aibă vârsta de cel puţin 16 ani;

– Persoanele fizice trebuie să nu fi săvârşit fapte sancţionate de legile fiscale, contabile, vamale şi de cele care privesc disciplina financiar-fiscală;

Pentru stabilirea sediului profesional/punctelor de lucru este necesar ca persoana fizică titulară care se autorizează ca PFA, titularul întreprinderii individuale sau oricare membru al întreprinderii familiale, după caz, să prezinte înscrisul care demonstrează dreptul de folosinţă asupra imobilului cu destinaţie de sediu profesional/punct de lucru.

Dacă există un imobil cu destinaţie de locuinţă unde nu se desfăşoară nicio activitate economică, titularul care are dreptul de folosinţă asupra imobilului depune o declaraţie pe propria răspundere, sub semnătură privată, prin care atestă faptul că la sediul profesional nu desfăşoară activitate economică.

Oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal va elibera certificatul de înregistrare, conţinând codul unic de înregistrare, certificatul constatator emis în baza declaraţiei pe propria răspundere, precum şi alte acte prevăzute de lege, după caz.

Termenul de eliberare a certificatului de înregistrare şi, după caz, a certificatului de înscriere de menţiuni este de 3 zile lucrătoare – redus, faţă de termenul de 5 zile prevăzut în prezent

Sursa:agrointel.ro

 

loading...

Facebook Comments