COMUNICAT DE PRESĂ. Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

COMUNICAT DE PRESĂ. Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

- in ECONOMIE
875
Comentariile sunt închise pentru COMUNICAT DE PRESĂ. Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară
asf

Bucureşti, 15 noiembrie 2017 – În cadrul şedinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat măsuri privind cadrul de funcţionare a pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, printre care:

A) Reglementare
Proiectul de regulament pentru abrogarea Regulamentului ASF nr.6/2013 emis în conformitate cu prevederile art.12 alin.(1) din Regulamentul (UE) nr.648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 04 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile).

B) Autorizare – Avizare
Numirea domnului Ramillon Julien Clement Fabian în funcția de Director general adjunct la societatea Groupama Asigurări S.A.;
Numirea domnului Adrian Simionescu în funcţia de membru al Consiliului de Administraţie al societăţii SAI Muntenia Invest S.A.;
Numirea domnului Gerke Anno Witteveen în calitate de membru al Consiliului de Administrație al NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.;
Numirea doamnei Gabriela Simion în calitate de membru al Consiliului de Administrație al BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Echivalarea denumirilor claselor de asigurare pentru care a fost autorizată societatea Eurolife ERB Asigurări Generale S.A. și a extinderii activității societății pentru practicarea clasei de asigurări generale A2 – Sănătate;
Reducerea capitalului social al Companiei de Asigurări – Reasigurări Exim România (CARE – România) S.A. cu suma de 18.821.998 lei, de la valoarea de 37.643.996 lei la valoarea de 18.821.998 lei, conform hotărârii AGEA a societăţii;
Autorizarea modificărilor intervenite în documentele OPCVM-urilor aflate în administrarea SAI Certinvest S.A., ca urmare a alinierii acestora la prevederile dispozițiilor prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 438/2016, precum și a unor modificări adoptate voluntar de această societate;

Proiectul de achiziție și dobândirea calității de acționar semnificativ ca urmare a dobândirii în mod indirect a unei participații concertate de 99,9988% în cadrul SAI Raiffeisen Asset Management S.A. de către grupul format din entitățile Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG, Raiffeisenlandesbank Kärnten – Rechenzentrum und Revisionsverband, Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft, Raiffeisenlandesbank Vorarlberg Waren – und Revisionsverband registrierte Genossenschaft mit beschrankter Haftung, Raiffeisenlanband Salzburg eGen, Raiffeisenlandesbank Burgenland und Revisionsverband eGen, Raiffeisenlandesbank-Landesbank Tirol AG şi Raiffeisen-Landesbank Niederosterreich Wien AG;
Retragerea autorizației de constituire și de administrare a sistemului alternativ de tranzacționare administrat de SIBEX – Sibiu Stock Exchange S.A., la solicitarea societăţii, retragerea calităţii de operator de sistem și radierea din Registrul ASF a acestuia, modificarea Autorizației ASF nr. 226/05.10.2017 și a Deciziei ASF nr. 1405/05.10.2017, precum şi retragerea de la tranzacționare de pe piața reglementată la vedere administrată de SIBEX – Sibiu Stock Exchange S.A. și radierea din evidența ASF a acțiunilor emise de SIBEX – Sibiu Stock Exchange S.A.;

Emiterea Certificatelor de Înregistrare a Valorilor Mobiliare pentru produsele structurate emise de SSIF BRK Financial Group S.A.;
Aprobarea prospectului aferent emisiunii de acţiuni a societăţii Med Life în vederea majorării capitalului social, emitentul vizând finanţarea prin intermediul pieţei de capital cu o sumă de 93,6 milioane lei (2.600.000 de acţiuni la un preţ de 36 lei/acţiune);

Modificarea Prospectului schemei de pensii private pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Vital administrat de Aegon Pensii – Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;
Avizarea/înregistrarea ca specialist constatare daune pentru 5 persoane fizice;
Avizarea şi reavizarea a 116 agenţi şi retragerea avizelor pentru alţi 89 agenţi care desfășoară activități de marketing pentru fondurile de pensii facultative și administrate privat.

C) Diverse
Raportul Pensiile Private din România la 30 septembrie 2017

Despre ASF

ASF este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. ASF contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.

loading...

Facebook Comments